O projektu

01 02

CB-GREEN: Cross-Border – Green Renewable & Energy Efficiency Network

1. 4. 2015. TRAJANJE OD
31. 3. 2017. TRAJANJE DO
499,066.54 EUR UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
420,328.22 EUR FINANCIRANJE EU-A

Opći cilj

Zaštititi i sačuvati okoliš i potaknuti održivo korištenje prirodnih resursa u prekograničnom području Zadarske županije i Hercegovačko-neretvanske županije/kantona putem zajedničkog djelovanja i kampanje podizanja svijesti na temu energetske učinkovitosti, te korištenja sustava obnovljivih izvora energije u javnom sektoru.

Specifični cilj

Unaprijediti sustav upravljanja energijom u lokalnim zajednicama i promovirati energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u prekograničnom području kroz zajedničku inicijativu partnera iz Zadarske županije i Hercegovačko-neretvanske županije /kantona.

Procijenjeni rezultati

  • uspostavljeno djelotvorno prekogranično partnerstvo za unaprjeđenje sustava upravljanja energijom u lokalnim zajednicama;
  • definirana održiva energetska politika za Zadar, Neum i Mostar;
  • stvorena mreža za projekte EE&RES (energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije) za Zadarsku županiju i Hercegovačko-neretvansku županiju;
  • ustrojen i/li osnažen EE tim i EE info punkt  u okviru lokalnih vlasti Zadra, Neuma i Mostara;
  • unaprijeđeno upravljanje i unaprijeđen tehnički kapacitet javnih ustanova u primjeni EE&RES (energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije);
  • primijenjene nove tehnologije EE&RES (energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije) na pokaznim lokacijama u Zadru i Neumu;
  • povećana svijest na temu energetske učinkovitosti i održivog korištenja prirodnih resursa u prekograničnom području

Specifični rezultati za svaku lokaciju

Parkovi Vladimira Nazora i Kraljice Jelene Madijevke
Rezultati: uklonjen postojeći sustav rasvjete (108 rasvjetnih tijela); postavljen novi LED sustav rasvjete (108 rasvjetnih tijela); uštede energije za 60-70%, smanjenje emisije CO2 za 60-70%

Neumska šetnica i poluotok  Klek
Rezultati:
Neum – gradska šetnica: 1 LED sustav rasvjete postavljen na tristometarskoj šetnici; 60-70% smanjenja emisije CO2 i pad potrošnje energije na šetnici; 60 novih EE (energetski učinkovitih) svjetala, 84 zamijene starih
Poluotok Klek (Neum): 1 solarni energetski sustav postavljen na poluotoku Klek; postavljeno 15 solarnih rasvjetnih stupova s ugrađenim baterijama i ostalom potrebnom opremom pri  čemu  postavljanje solarnog sustava smanjuje emisiju CO2 za 100%

Partneri

Vodeći partneri

Partneri

http://www.redah.ba/index.php/hr/
http://ekozadar.hr/