Članovi zadarskog EE tima savjetovali građane na Narodnom trgu

Članovi zadarskog EE tima savjetovali građane na Narodnom trgu

15.10.2015.

Članovi Tima za energetsku učinkovitost Grada Zadra (EE tima) i agencije ZADRA NOVA Ive Surić i Luka Vukoša u srijedu 14. listopada 2015. na Narodnom trgu u Zadru provodili su savjetovanje građana/ki o korištenju obnovljivih izvora energije, energetskoj učinkovitosti i malim koracima za jednostavnu uštedu energije u kućanstvu.

Odgovarali su i na upite o mogućnostima dobivanja bespovratnih sredstava za građane/ke koji svoj dom žele učiniti energetski učinkovitijim i time smanjiti izdatke za energiju u svojem kućanstvu.  Savjetovanje građana provedeno je pod nazivom „Više energije – manji račun“, a  riječ je o aktivnosti u sklopu projekta „CB-GREEN; prekogranično-zeleno, obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje“.

Zadarskom EE timu pridružili su se članovi/ice novoformiranih EE timova Grada Mostara i Općine Neum Darko Knezović i Marija Tolja.

Građanima/kama je na ovaj način predstavljena usluga EE info deska posredstvom kojeg mogu dobiti sve relevantne informacije o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije kao i o uz to vezanim  nacionalnim regulativama i  lokalnim politikama. Građani Zadra svoja pitanja mogu uputiti na e-mail adresu EE info deska graditeljstvo@grad-zadar.hr, a građani Općine Neum i Grada Mostara na e-mail adrese ee-infodesk@neum.ba i ee.info@mostar.ba.