Održane radionice o energetskoj učinkovitosti za članove EE timova i tehničkog osoblja lokalne i regionalne samouprave

Održane radionice o energetskoj učinkovitosti za članove EE timova i tehničkog osoblja lokalne i regionalne samouprave

17.11.2015.

Članovi EE timova i tehničkog osoblja lokalne i regionalne samouprave u Zadarskoj županiji sudjelovali su na edukativnim radionicama na temu postizanja i mjerenja energetske učinkovitosti te izrade energetskih pregleda.

Radionice čije su teme bile „Energetska učinkovitost i energetski indikatori“ te „Izrada energetskog pregleda“ održane su u prostorijama Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, 12. i 13. studenoga 2015. godine u sklopu projekta „CB-GREEN;Cross-Border – Green, Renewable & Energy Efficiency Network. Organizirala ih je ZADRA NOVA, a predavači su bili Jurica Perko i Denis Premec, energetski stručnjaci iz Regionalne energetske agencije Sjever sa sjedištem u Koprivnici.

Prvog dana radionice sudionicima je prezentirana tema postizanja energetske učinkovitosti kroz uspostavu sustava upravljanja energijom na razini lokalne i regionalne samouprave, formiranje energetskih troškovnih centara sa svrhom mjerenja potrošnje energije u zgradama javne namjene te primjenu koncepta energetski gotovo nulte gradnje tj. koncepta nZEB (Nearly ZeroEnergy Building) u zgradarstvu. Sudionici su podrobnije upoznati s postojećim zakonskim okvirom usmjerenim postizanju i povećanju energetske učinkovitosti te s energetskim indikatorima.

Teme prezentirane drugog dana radionice odnosile su se na izradu planskih dokumenata s područja energetske učinkovitosti te na metodologiju provođenja energetskog pregleda potkrijepljenu stvarnim primjerima kao i na propuste do kojih dolazi prilikom energetskog pregleda. Posebna pozornost posvećena je propustima uzrokovanim utjecajem naručitelja na rezultat energetskog pregleda kao i na manjkavosti u strukturi energetskog certifikata te su ponuđene smjernice za izradu kvalitetnog energetskog pregleda.

Održane radionice su prve dvije od ukupno 14 planiranih u sklopu provedbe projekta „CB-GREEN;Cross-Border – Green, Renewable & Energy Efficiency Network, a koje će se održati tijekom 2. i 3. semestra trajanja projekta, odnosno do rujna 2016. godine.

 

Izvor: ZADRA NOVA