Održano savjetovanje građana „Više energije - manji račun“

Održano savjetovanje građana „Više energije - manji račun“

21.03.2017.

20. ožujka 2017. na Narodnom trgu u Zadru održano je informiranje i savjetovanje građana pod nazivom „Više energije – manji račun“.

Aktivnost je održana u sklopu projekta „CB-GREEN; prekogranično-zeleno, obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje“, a na pitanja građana/ki odgovarali su članovi/ce timova za energetsku učinkovitost (EE timova) Grada Zadra i Zadarske županije.

Građani/ke mogli su saznati kako uštedjeti na računima za energente u svojim domovima ili tvrtkama, te kako obiteljski dom ili višestambenu zgradu uspješno prijaviti na neki od lokalnih ili nacionalnih natječaja putem kojih se ostvaruje sufinanciranje za povećanje energetske učinkovitosti.

S obzirom da projekt CB-GREEN s provedbom završava 31. ožujka 2017., ovo je posljednja aktivnost informiranja građana na otvorenom, no valja podsjetiti kako su u sklopu projekta osnaženi EE timovi Grada Zadra i Zadarske županije koji će  nastaviti građanima/kama odgovarati na upite poslane na e-mail adrese graditeljstvo@grad-zadar.hr i sec@zadra.hr.