U Mostaru održan okrugli stol o ulozi EE timova

U Mostaru održan okrugli stol o ulozi EE timova

03.12.2015.

U Gradskoj vijećnici Grada Mostara održana je 30. prosinca 2015. cjelodnevna radionica pod nazivom „Uloga EE tima (tima za energetsku učinkovitost) u planiranju i gospodarenju energijom u općinama i gradovima“.

Okrugli stol je održan  u sklopu projekta CB-GREEN prekogranično, zeleno,obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje, koji financira Europska unija putem IPA komponente II – Prekogranična suradnja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine 2007-2013. Cilj projekta CB-GREEN je unapređenje sistema upravljanja energijom u lokalnim zajednicama i promoviranje sistema energetske učinkovitosti i održive energije u prekograničnom području kroz zajedničke inicijative partnera iz Hercegovačko-neretvanske županije/kantona i Zadarske županije. Projekt provode Općina Neum, Grad Mostar i Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH iz Bosne i Hercegovine i Grad Zadar, Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA NOVA doo i NVO „Eko-Zadar“ iz Hrvatske.

U ime domaćina okruglog stola Grada Mostara sudionicima se obratila  Radmila Komadina, Glavna savjetnica Grada Mostara  i zaželjela dobrodošlicu i uspješan rad u oblasti koja je bitna ne samo za Grad Mostar, već i za širu zajednicu istaknuvši, pored ostalog, kako je od velike važnosti da se što kvalitetnije pristupi izradi Akcijskog plana energetske održivosti za  grad Mostar i općinu Neum, a što je i jedna od sastavnica projekta CB-GREEN. Zatim je član EE tima iz Grada Mostara  Darko Knezović, koordinator za projekte EE u Gradu Mostaru održao prezentaciju o aktivnostima Grada Mostara u oblasti energetske učinkovitosti i gospodarenja energijom u zgradarstvu,  javnoj rasvjeti,  zadacima EE tima i primjerima dobre prakse u gradu Mostaru. Također je bilo riječi o pravnom okviru iz ove oblasti i potrebi usklađivanja zakona u BiH s direktivama Europske unije ( Ugovor o osnivanju Energetske zajednice), potrebi usvajanja zakona o energetskoj učinkovitosti u FBiH, kao i izradi državnog akcijskog plana za EE (NEEAP), te mogućnostima financiranja projekata  energetske učinkovitosti u BiH.

Predstavnik EE tima općine Neum, Mario Matić govorio je o aktivnostima općine Neum s posebnim osvrtom na projekt CB-Green kojim je predviđena izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete na šetnici Surdup i poluotoku Kleku.

U ime agencije ZADRA NOVA i i EE tima Grada Zadra obratio se Ive Surić i prezentirao aktivnosti agencije ZADRA NOVA u oblasti sustavnog gospodarenja energijom u Zadarskoj županiji, te mogućnostima, izazovima i iskustvima djelovanja EE tima u Gradu Zadru u ovoj oblast. Poseban osvrt dat je na ulogu javnog sektora u oblasti energetske učinkovitosti, kao i energetski učinkovitim rješenjima u javnoj rasvjeti, prometu, industriji i kućanstvima. U ime Grada Zadra sudionicima se obratila članica EE tima,  Ana Bajlo i prezentirala aktivnosti Grada Zadra u oblasti energetske učinkovitosti s akcentom na projekte iz oblasti sustavnog gospodarenja energijom i izradu akcijskog plana energetski održivog razvoja.

Na okruglom stolu su pored predstavnika Grada Mostara sudjelovali predstavnici Grada Zadra, općine Neum, Agencije REDAH,  Agencije ZADRA NOVA, udruge Eko-Zadar i udruge Mare Nostrum.

 

Okrugli stol je bio odlična prilika za razmjenu i prijenos iskustava sudionika iz BiH i Hrvatske u oblasti energetske učinkovitosti.  Nakon toga je priređen obilazak lokacija u Gradu Mostaru na kojima su već uspješno realizirani projekti iz  oblasti energetske učinkovitosti.